Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với trang web Vaohang! Xin vui lòng đọc các quy định miễn trừ trách nhiệm sau đây một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập trang web này và các ứng dụng trực thuộc bạn đồng ý bởi các điều khoản cùng như quy định miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. 

Đọc kỹ miễn trừ trách nhiệm và các chính sách của chúng tôi tại đây
Đọc kỹ miễn trừ trách nhiệm và các chính sách của chúng tôi tại đây

Miễn trừ trách nhiệm thông lệ sử dụng 

Trừ khi có quy định khác, Vaohang không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào để nhận dạng khách truy cập vào trang web này. Các lượt truy cập của người dùng vào trang web này sẽ chỉ được ghi lại bằng địa chỉ email của khách truy cập và phần tên miền máy chủ của trang đã truy cập. Thông tin này sẽ được sử dụng để tổng hợp số liệu thống kê về số lượng khách truy cập vào trang web và thói quen sử dụng trang web.

Chúng tôi cam kết luôn thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

Việc bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn giao phó cho chúng tôi là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu một cách hợp pháp và công bằng và chỉ sử dụng dữ liệu đó khi có sự đồng ý của bạn. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân với sự tôn trọng và thận trọng tối đa.

Bản quyền

Trừ khi có quy định khác, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung trên trang web này thuộc về Vaohang Co., Ltd. (sau đây gọi là “Vaohang”) hoặc các công ty con/công ty liên kết. Không phần nào của các tệp hoặc nội dung này có thể được sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền đi (dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào), sao chép, phân phối, sử dụng để tạo tác phẩm phái sinh hoặc theo bất kỳ cách nào khác được khai thác hoặc khai thác vì mục đích thương mại mục đích công cộng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu/dịch vụ và logo hiển thị trên trang web này đều được bảo vệ và người dùng không có quyền sử dụng các nhãn hiệu/dịch vụ và logo này trừ khi được Vaohang hoặc chủ sở hữu của nó cho phép. Quyền sở hữu các nhãn hiệu/dịch vụ và logo này là (tùy từng trường hợp) ) được ủy quyền bằng văn bản.

Thông tin và Tài liệu

Thông tin và tài liệu (bao gồm các điều khoản, điều kiện và mô tả) có và/hoặc xuất hiện trên các trang này có thể thay đổi.

Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trên trang web này chỉ có sẵn ở các khu vực/quốc gia tại thời điểm và địa điểm mà chúng được cung cấp hợp pháp. Tài liệu trên các trang này không hướng tới những người ở hoặc cư trú tại các khu vực/quốc gia nơi chúng tôi hạn chế phân phối những tài liệu này. Những người truy cập các trang web này nên biết về những hạn chế.

Những trang này không được coi là một lời đề nghị ký kết hợp đồng hoặc lời đề nghị bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Cung cấp thông tin

Tất cả thông tin được cung cấp thông qua trang web này sẽ được coi là tài sản của chúng tôi và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào có trong thông tin do khách truy cập cung cấp cho Vaohang thông qua trang web này cho bất kỳ mục đích nào, thông tin khái niệm, kỹ thuật hoặc kỹ thuật. trang mạng. Trừ khi được Vaohang đồng ý khác do mối quan hệ trực tiếp với khách hàng hoặc theo thỏa thuận cụ thể hoặc yêu cầu pháp lý, Vaohang không có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin được cung cấp.

Miễn trừ trách nhiệm nội dung các sản phẩm truyền thông

Thông tin và tài liệu có trên trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” được gọi là nội dung được miễn trừ trách nhiệm như sau:

Nội dung

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc đầy đủ của thông tin và tài liệu đó và miễn trừ trách nhiệm rõ ràng đối với những sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin và tài liệu đó. 

Không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào (dù ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định) liên quan đến thông tin này, bao gồm bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba, khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không có virus máy tính cũng như các tài liệu.

Bất kỳ bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết trong vận hành hoặc truyền tải do virus máy tính hoặc gián đoạn truyền tải hoặc hệ thống, ngay cả khi Vaohang hoặc đại diện của Tập đoàn đã được thông báo trước. Khách truy cập sử dụng các liên kết đến các tài nguyên Internet khác, nếu có, phải tự chịu rủi ro; nội dung, tính chính xác, ý kiến ​​được bày tỏ và các liên kết khác được cung cấp bởi các nguồn này không được Vaohang điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận.

Các ấn phẩm truyền thông

Các kênh truyền thông trực thuộc Vaohang sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi thiệt hại từ những nguồn thông tin được chia sẻ ở đây. 

Trong trường hợp các ấn phẩm truyền thông này bị giả mạo, có hiện tượng phát tán tin giả, lừa đảo, virut chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là những hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài khoản cá nhân của người dùng tại các kênh này. 

Trên đây là toàn bộ quy định Miễn trừ trách nhiệm bạn cần biết được áp dụng tạo website và ứng dụng của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ chúng tôi theo hotline trên trang chủ để được giải đáp chi tiết nhất.