Điều khoản và chính sách

Để việc sử dụng các dịch vụ tại Vaohang được thuận lợi và mang đến trải nghiệm tốt nhất mời bạn tham khảo điều khoản và chính sách của chúng tôi. 

Điều khoản và chính sách sử dụng là gì?

Thỏa thuận điều khoản và chính sách này là thỏa thuận pháp lý giữa bạn (dù là cá nhân hay một tổ chức) và Vaohang về việc sử dụng tiện ích và phần mềm ứng dụng trên trang web (bao gồm cả việc cung cấp trực tuyến). 

Tất cả các nội dung kỹ thuật số có sẵn hoặc trực tuyến, bao gồm tin tức, bảng xếp hạng, tỷ lệ cược và nội dung nghe nhìn khác (gọi chung là “Nội dung”).

Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và chính sách sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký”, cài đặt, sao chép hoặc sử dụng Phần mềm, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và chính sách của Thỏa thuận này. 

Nếu bạn là nhân viên hoặc đối tác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng cá nhân chấp nhận Thỏa thuận điều khoản và chính sách này được ủy quyền hợp pháp. 

Điều khoản và chính sách
Điều khoản và chính sách

Thỏa thuận điều khoản và chính sách tại Vaohang

  1. Giấy phép: 

Theo các điều khoản và chính sách của Thỏa thuận này, Vaohang cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại để truy cập, tải xuống và sử dụng các tiện ích và ứng dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

Nội dung được cung cấp bởi Vaohang được cấp theo các điều khoản bao gồm các bản nâng cấp phần mềm thay thế và/hoặc bổ sung cho phần mềm gốc. 

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi và/hoặc thay thế các điều khoản và chính sách này (gọi chung là “Sửa đổi”) bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. 

  1. Hạn chế về giấy phép: 

Các điều khoản và chính sách được nêu trong phần này cấu thành những giới hạn của người dùng được khuyến cáo như sau: 

Không sao chép, xuất bản, phân phối, phân phối, hiển thị, sửa đổi, cho mượn, cấp phép lại hoặc cung Nội dung, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ bên nào;

Sao chép, sửa đổi, dịch, điều chỉnh hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh hoặc cải tiến nào của Phần mềm hoặc Nội dung;

Sửa đổi (bao gồm sửa đổi hoặc cải tiến), dịch ngược, giải nén, phân tách, giải mã, trích xuất dữ liệu hoặc chuyển đổi mã nguồn và mã đối tượng phần mềm của bất kỳ Nội dung nào được cung cấp dưới mọi hình thức;

Không sử dụng Nội dung của chúng tôi với mục đích thương mại, lợi nhuận, hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ nào, lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phát triển, cải tiến hoặc tiếp thị bất kỳ sản phẩm, tính năng hoặc hoạt động nào;

Sử dụng sai, sử dụng trái phép hoặc không phù hợp nội dung của chúng tôi theo cách vi phạm các hạn chế được nêu trong Thỏa thuận này;

Không thực hiện bất kỳ hành động nào xâm phạm quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. 

  1. Bảo lưu quyền: 

Phần mềm bao gồm tất cả các tài liệu và nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu, các quy định pháp luật khác và điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. Vaohang cấp cho bạn giấy phép sử dụng website và ứng dụng nhưng không bán hoặc tặng Phần mềm và bạn chỉ có thể sử dụng theo các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ phần nào của phần mềm và nội dung, đồng thời không được sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng phần mềm và nội dung đó theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Vaohang bảo lưu và giữ lại tất cả các quyền và lợi ích khác đối với Nội dung và Phần mềm không được cấp rõ ràng cho bạn trong Vaohang này và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó hoặc liên quan đến đó.

  1. Phần mềm của bên thứ ba: 

Nếu người dùng tự ý cài đặt phần mềm bên thứ 3 để tác động đến website và app Vaohang thì người dùng phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh nào.

  1. Nội dung của bên thứ ba: 

Nội dung cũng có thể bao gồm nội dung được bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi ví dụ như bảng xếp hạng của các giải đấu lớn, bảng kèo từ nhà cái … Nội dung của Bên thứ ba cũng phải tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện và hạn chế liên quan đến nội dung được quy định.

  1. Sửa đổi/Phát triển/Cập nhật: 

Vaohang có quyền tùy ý thay đổi Phần mềm theo thời gian và tự động cung cấp cho bạn các phiên bản hoặc phiên bản mới của Phần mềm bất cứ lúc nào, có thể bao gồm sửa lỗi, sửa đổi cải tiến, nâng cấp, sản phẩm phái sinh hoặc cập nhật cho Phần mềm (gọi chung là “gia hạn”). Nếu bạn không tải xuống bản cập nhật, bạn có thể không sử dụng được hoặc truy cập được phần mềm. 

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng một số khía cạnh, thành phần, chức năng, hoạt động, khả năng, ứng dụng hoặc tính năng nhất định của Phần mềm mà không cần thông báo trước. Bạn thừa nhận rằng thuật ngữ “Phần mềm” bao gồm các bản cập nhật như vậy và các bản cập nhật đó cũng tuân theo các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

  1. Quyền riêng tư: 

Chúng tôi cam kết quyền riêng tư về cách bạn sử dụng phần mềm, bao gồm nội dung bạn xem, kết nối Internet của bạn, thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập phần mềm (thiết bị, hệ điều hành và kết nối Internet).

Bất kỳ thông tin nào thu được thông qua hoặc liên quan đến người dùng sẽ phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký”, tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm, bạn đồng ý nhận tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vaohang qua số điện thoại (cuộc gọi và tin nhắn) và/hoặc email được cung cấp, đồng thời đồng ý với mọi Hành động của chúng tôi tôn trọng thông tin của bạn theo chính sách quyền riêng tư do Vaohang công bố tùy từng thời điểm.

  1. Chấm dứt: 

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Vaohang chấm dứt. Bạn có quyền chấm dứt bằng cách ngừng sử dụng Phần mềm và xóa tài khoản cũng như mọi bản sao của Phần mềm khỏi máy tính và thiết bị của bạn. Chúng tôi sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ Thỏa thuận này. 

Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn có bất kỳ hành vi nào có thể vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, Vaohang có quyền điều tra những hành vi vi phạm đó. Nếu sau khi điều tra, Vaohang phát hiện ra hành vi vi phạm hình sự đã xảy ra, Vaohang có quyền đưa vấn đề này ra và hợp tác với bất kỳ và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật hiện hành.

  1. Luật điều chỉnh: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh mọi vấn đề phát sinh từ Thỏa thuận này.